Việc đang tuyển

địa điểm
Posted time 16/11/2023 Location Hồ Chí Minh Job type Full-time

Mô tả công việc 1. Hiểu rõ các tính năng và ứng dụng của các dòng sản phẩm dự án 2. Lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu đã giao 3. Tìm kiếm dự án mới tiềm năng và xử lý các thông tin yêu cầu cho KH 4. Thiết lập mối quan hệ…

Chi tiết
Posted time 10/11/2023 Location Hồ Chí Minh Job type Full-time

Mô tả công việc 1.Tiếp nhận thông tin cuộc gọi (sửa máy, yêu cầu in mẫu, yêu cầu demo tại công ty,…) và chuyển cho trưởng bộ phận. 2. Scan lưu trữ các Phiếu công tác (sữa chữa, bảo trì) cần thiết của kỹ thuật khi công tác hoàn tất. 3. Theo dõi việc nhập…

Chi tiết
Posted time 30/10/2023 Location Hồ Chí Minh Job type Full-time

Mô tả công việc 1.Sắp xếp nhân viên thực hiện các công việc thuộc chức năng của phòng Kỹ thuật: – Xử lý sự cố phát sinh liên quan đến máy móc – Thực hiện bảo trì theo chính sách của công ty kết hợp rà soát sử dụng dịch vụ và nguyên liệu –…

Chi tiết
Posted time 30/10/2023 Location Lâm Đồng Job type Full-time

Mô tả công việc 1. Nhận bản vẽ/yêu cầu kỹ thuật từ cấp quản lý 2. Gia công lắp đặt theo thiết kế 3. Kiểm tra sản phẩm với bản vẽ trước khi tiếp nhận hoặc bàn giao công đoạn khác 4 Thực hiện các công việc khác theo Mô tả công việc. 5. Chịu…

Chi tiết
Posted time 30/10/2023 Location Hồ Chí Minh Job type Full-time

Mô tả công việc • Phụ trách toàn bộ công tác truyền thông nội bộ và các hoạt động Marketing các công ty con trong Group nhằm đảm bảo thống nhất về mục tiêu, hoạt động Marketing toàn Group, giúp phát triển kinh doanh, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu. • Chi tiết…

Chi tiết